100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 20 TL indirim kuponunuz: yigo2024

1. Giriş

Yigo Dijital Akademi olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve nasıl işlediğimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Yigo Dijital Akademi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Yigo Dijital Akademi olarak, kullanıcılarımızdan çeşitli kişisel veriler toplamaktayız. Bu veriler aşağıdaki gibidir:

 • Ad ve Soyad
 • E-posta Adresi
 • Telefon Numarası
 • IP Adresi
 • Kullanıcı Hareketleri
 • Çerez Bilgileri

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Hizmetlerimizi sunabilmek ve geliştirebilmek
 • İletişim sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kişiselleştirmek
 • Pazarlama ve analiz faaliyetlerinde bulunmak

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilir:

 • Hizmet sağlayıcılarla veri işleme faaliyetleri kapsamında
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanakları ise şunlardır:

 • Açık rızanızın bulunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Meşru menfaatlerimizin korunması

7. Veri Güvenliği

Yigo Dijital Akademi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Verilerinizin yetkisiz erişime, kaybolmasına veya kötüye kullanılmasına karşı korunması için güncel teknolojiler kullanılmaktadır. Ancak internet uçsuz bucaksız bir dünyadır. En zayıf platformdan en güçlü paltforma kadar hiçbir kişi, grup, şirket ya da kurum veri güvenliğini garanti edemez. Bunun örneklerini de onlarca yıl içerisinde yüzlerce kez gördük. Siber saldırılar, bizden, barındırma sağlayıcımızdan ya da farklı bir taraftan kaynaklı teknik sorunlar gibi sebepler neticesinde verilerin güvenliği garanti edilemez.

8. İlgili Kişinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel verisi işlenen kişiler, Yigo Dijital Akademi'ye başvurarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

9. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz:

Yigo Dijital Akademi E-posta: [email protected]

Anasayfa Kategoriler 0 Favoriler Profilim
Kategoriler
Favoriler
Loading...